Rota Palagruzona

Tradicionalna regata Komiža - Palagruža

 

Konferencija o trideset godina istraživanja hrvatske maritimne baštine Kulturne ustanove Ars halieutica 

 

U okviru programa Festivala mora Ars halieutica organizira Konferenciju o tri desetljeća znanstvenoistraživačkog rada i prezentacije hrvatske maritimne baštine. Konferencija će se održati na otoku Biševu u zgradi Barake u uvali Porat po završetku memorijalne regate „Rota Cicibela“ od Komiže do uvale Porat na Biševu.

 

Konferencija započinje pozdravnim govorom gradonačelnice Komiže Tonke Ivčević koja će pozdraviti sve sudionika Konferencije i predstaviti pozvanog gosta - gradonačelnika grada Boira (Galicija)Juan José Dieste Ortigueira, a potom će Joško Božanić pozdraviti sudionike Konferencije  i predstaviti goste iz inozemstva.: Tore Friis Olsena, Theda Fruithofa i Pabla Lopeza Carreru. 

 

Sudionici: 

 

Prof. dr. sc. Nenad Bobanac  - Uloga prof. dr. Velimira Salamona i Ars halieutike u obnovi hrvatske maritimne kulturne Baštine

 

Prof. dr. sc. Joško Božanić (Filozofski fakultet u Splitu) – Od brodoloma falkuše „Cicibela“ do plovidbe falkuše „Comeza-Lisboa na kraju svijeta – Finisterre (Cabo de Cruz – Galicija)

 

Prof. dr. sc. Roko Markovina (Fakultet elektronike, strojarstva i brodogradnje, Split) – Uloga korčulanskih brodograditelja u oblikovanju falkuše.

 

Prof. dr. sc. Vladimir Skračić (Sveučilište u Zadru) – Usporedba betinske gajete i komiške gajete falkuše

 

Tore Fris Olsen (Forbundet Kysten – Oslo) – Falkuša „Comeza –Lisboa“ na festivalu mora u Oslu u čast 200 godina utemeljenja Kraljevine Norveške

 

Thedo Fruithof (Generalni tajnik European Maritime Heritage, Amsterdam) – Falkuša „Comeza-Lisboa“ na svjetskom festivalu mora u Brestu

 

mr.sc.. Miro Cvitković (predsjednik Udruge Palagruza): Metodologija skeniranja tradicionalnog broda

 

Pino Vojković (Alternatura): Kako je rođena falkuša „Mikula“