OGLAS MEĐUNARODNE POVIJESNE REGATE


ROTA PALAGRUZONA 2019


 


 


PRAVILA


·        Međunarodna regatna pravila WS 2017-2020 (RP)


·        Međunarodni propisi za izbjegavanje sudara na moru, nacionalni propisi zemlje upisa o obveznoj opremi. Dio posebnih propisa sigurnosti za odobalna natjecanja (mogu se pribaviti u kancelariji HJS).


·        Ovaj oglas za regatu


·        Upute za regatu


·        Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora koje će biti oglašene najmanje 2 sata prije početka regate. Obavijesti mogu mijenjati Upute za regatu.


POSEBNA PRAVILA


·        Svi brodovi  moraju imati porivni unutarnji ili vanbrodski  motor.


·       Od zalaska do izlaska sunca vrijede pravila izbjegavanja sudara na moru što mijenja dio 2 regatnih pravila


·        Na signal upozorenja (5 minuta do starta) motori moraju biti ugašeni.


 OBAVEZNA OPREMA BRODA SUDIONIKA REGATE:


Između opreme iz navedenih propisa sigurnosti posebno će se pregledavati:


·       Splav za spašavanje s važećim atestom, za sve članove posade pričvršćen na propisanom mjestu


·        Lifelines, harnes za sve članove posade.


·        Radar reflektor


·        Odgovarajuća vodotporna radio stanica


·        Potkova sa plivajućim konopom i svijetlom


·        Noćne vodootporne svjetiljke


·        Sidro i pomoćno sidro s propisanom težinom, duljinom lanca i konopa


·        Navigacijska svjetla


·        Signalne rakete, baklje, itd…


·        Propisan broj aparata za gašenje požara


·        Količinu goriva za 100 Nm


·        Dovoljnu količinu pitke vode za posadu za 2 dana


Brod može biti pregledan u svakom trenutku od strane Regatnog odbora. Ukoliko brod ne odgovara navedenim propisima sigurnosti biti će diskvalificiran.


Kategorija i reklamiranje


Regata je C kategorije po RP Dodatak G.Sve brodovi dužni su istaknuti reklamu sponzora regate. Brodovi koji ističu reklamu svog sponzora moraju imati dopuštenje HJS-a za isticanje reklame.


 PRAVO SUDJELOVANJA


      Pravo sudjelovanja:


·       imaju  tradicionalni brodovi  čija duljina preko svega (LOA) u klasi leuta prelazi  8,5 m, klasi falkuše 9,0 m.


·       pravo mogu imati  i brodovi navedeni u gornjim klasama i ukoliko im duljina ne odgovara navedenoj ali se prilikom prijave od strane regatnog odbora ustanovi da  udovoljavaju zahtjevima sigurnosti plovila i posade svojom  konstrukcijom i opremom te dobiju dozvolu za sudjelovanje.


·       Ostali tradicionalni brodovi koji od strane regatnog odbora dobiju dozvolu za sudjelovanje.


·       Posada mora biti punoljetna i članovi nacionalnog saveza učlanjenog u ISAF, te verificirani prema propisima svog nacionalnog saveza


·       Regatni odbor zadržava diskrecijsko pravo odbijanja pojedinih prijava.


IZMJERA DUŽINE PREKO SVEGA ( LOA)


Dužina preko svega ( LOA ) mjeri se između dva vertikalna pravca koji prolazi kroz krajnje točke trupa broda, koja isključuje kormilo, tangun, baštun, ogradu, platforme i ostala pomagala koja izlaze iz trupa  broda. Prihvaća se  dužina trupa broda koja je upisana u zadnju svjedodžbu . Vlasnik ili kormilar broda potpisom na prijavi za regatu upisuje dužinu preko svega, u dobroj vjeri, poštujući pravilo 69 (RP).


Prihvatljivo odstupanje od deklarirane dužine preko svega može iznositi + 50 mm.


Nemaju pravo sudjelovati:


·        moderne jedrilice i dvotrupci.


ISPRAVE


Potrebno je predočiti sljedeće:


·        Plovidbena dozvola (predočiti original ili priložiti fotokopiju)


·        Dozvola voditelja brodice, najmanje B kategorije (predočiti original ili priložiti fotokopiju)


PODJELA U SKUPINE ( klase )  I   STARTNINA


·        leuti


·        falkuse


·        ostali tradicionalni brodovi


Startnina se ne naplaćuje


RUTA REGATE


Regata će se jedriti (veslati) na ruti:  KOMIŽA – PALAGRUŽA  . Duljina rute je 42 nautičke milje.


PROGRAM REGATE  


Četvrtak 20. lipnja - Rota Cicibela


 


 • 11:00 partenaca sa rive dolazak brodova u Porat na Biševu

 • 16:00 - Memorijalna regata „Rota Cicibela“, Porat – Komiža

   

   

   

  Petak 21. lipnja Rota Palagruza

   


 • 07:30 - sastanak kapetana, Riblji restoran Komiža

 • 09:00 - Regata „Rota palagruzona“, Komiža - Palagruža

 • 19:00 - Papina vecera, žalo Palagruže

   

   

   

   

   

   

  Subota 22. lipnja – Nuć sardele

                                                                                                                              

   

  22:30  prigodni program i proglašenje pobjednika

                              

   


PRIJAVE


Prijave mogu biti upućene faxom, elektronskom poštom, ili osobno, a najkasnije do 18 lipnja 2019.Prijava se smatra valjanom:       


·       Ispunjenjem obrasca prijave i potpisom, uručene osobno, faxom ili elektronskom  poštom.


·      Predočenjem dokumenata ( Plovidbena dozvola , dozvola voditelja brodice), mailom ili osobno.


      ·    Startnina se ne naplačuje


Napomena: Odgovor na prijavu ( potvrda sudjelovanja ) biti će dostavljen od strane regatnog odbora najkasnije 7 dana  po primitku prijave.


 


UPUTE ZA REGATU


Preuzimanje Uputa za jedrenje biti će nakon sastanka svih posada u Komiži


ODREĐIVANJE REDOSLIJEDA


Redoslijed će se odrediti po jedrenom vremenu.


ODGOVORNOST


Svaki brod i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik ili njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama. Organizator,  Regatni odbor i suci otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, brodova ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate.


Činom kada Regatni odbor prihvati prijavu za regatu pojedinog broda, ne znači da je prihvatio odgovornost za njegovu sigurnost za vrijeme regate.


Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili kapetana broda da su brod, jarboli, jedrilja, motor i oprema u dobrom stanju te moraju upoznati posadu s mjerama sigurnosti na brodu  tj. posada mora biti upoznata gdje se nalaze sredstva spašavanja i kako se njima rukuje. Odgovornost je vlasnika broda  njegovog predstavnika ili kapetana ocijeniti mora li neki član posade nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate.


Pravo i odgovornost je svakog  broda  odlučiti se startati, nastaviti jedriti ili povući se iz regate.


 


NAGRADE ZA PLASMAN U REGATI


·       U regatnoj ruti Komiža-Palagruža najbrži brod u klasi dobiva  nagradu


·       Svi brodovi dobivaju priznanje za sudjelovanje u regati „Rota palagruzona 2019.“


 


NEPREDVIDIVE   OKOLNOSTI


Organizator pridržava pravo izmjene programa regate u slučaju nepovoljnih vremenskih


uvjeta, odnosno pravo prebacivanja rute  jedrenja.


 


ORGANIZACIJSKI  I  REGATNI  ODBOR , Split, 25,SVIBNJA 2019